OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

  • Sporządzanie listy płac oraz wyliczanie wynagrodzeń
  • Sporządzanie na podstawie listy płac oraz przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA), przygotowanie przelewów na zobowiązania
  • Sporządzanie raportów ZUS RMUA dla pracowników
  • Przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych i wyrejestrowujących do ZUS
  • Wyliczenie kwoty zaliczki na podatek do odprowadzenia za pracowników (PIT-4)
  • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
  • Sporządzanie deklaracji uwzględniających okresy chorobowe, zasiłki chorobowe, zasiłki macierzyńskie itp.
  • Sporządzanie dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy (świadectwa pracy, PIT-11 itd.)

WSTECZ