PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ - KSIEGI HANDLOWE

  • Ewidencjonowanie dokumentów księgowych (ewidencja zakupów, ewidencja sprzedaży, ewidencja przychodów)
  • Ewidencja sprzedaży i zakupu dla potrzeb VAT (rejestry VAT)
  • Założenie oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych poprzez dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych według zatwierdzonego planu amortyzacji
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych
  • Obliczanie na podstawie zaksięgowanych dokumentów wysokości zaliczki na podatek dochodowy oraz podatek VAT
  • Ewidencjonowanie rozrachunków z odbiorcami i dostawcami
  • Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników

WSTECZ