OFERTA


DODATKOWO OFERUJEMY:
  • Wyprowadzenie dokumentów w przypadku zaległości księgowych
  • Pomoc w założeniu działalności
  • Sporządzanie deklaracji VZM-1 z załącznikami (wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych w okresie od dnia 01.05.2004r.)

Ceny świadczonych usług ustalanie są indywidualnie w zależności od:
  • Rodzaju prowadzonej działalności (usługowa, handlowa, produkcyjna)
  • Liczby dokumentów księgowych
  • Liczby zatrudnionych pracowników
  • Formy prawnej (osoba fizyczna, spółka cywilna, Sp. z o.o. itd.)
  • Złożoności rozliczeń podatkowych