RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

  • Prowadzenie ewidencji przychodów
  • Ewidencja sprzedaży i zakupu dla potrzeb VAT (rejestry VAT)
  • Gromadzenie dowodów zakupu towarów, materiałów oraz dokumentów sprzedaży w sposób chronologiczny
  • Założenie oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych poprzez dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych według zatwierdzonego planu amortyzacji
  • Przygotowanie obowiązujących deklaracji podatkowych, zdanie ich w odpowiednim Urzędzie Skarbowym oraz przygotowanie przelewów podatkowych
  • Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników

WSTECZ